Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

6 Αυγ 2020

ΟλομΑΠ 5/2020: Αξίωση αποζημίωσης για εκτέλεση μη τελεσίδικης διαταγής πληρωμής που μετέπειτα ακυρώθηκε αμετακλήτως

Αναγκαστική εκτέλεση· στην περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης από την εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η οποία όταν εκτελέστηκε δεν ήταν τελεσίδικη, πλην όμως μετέπειτα ακυρώθηκε αμετακλήτως, μετά από άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 του ΚΠολΔ, εφαρμοστέα τυγχάνει η ρύθμιση του άρθρου 940 παρ. 1 του ΚΠολΔ· ως προς τον βαθμό υπαιτιότητας του επισπεύδοντος την άδικη εκτέλεση βάσει μη τελεσίδικου εκτελεστού τίτλου, αξιώνεται όχι μόνον δόλος, αλλά αρκεί και βαριά αμέλεια· με τη διάταξη του άρθρου 940 παρ. 3 του ΚΠολΔ ρυθμίζεται το ζήτημα της αποζημιώσεως του οφειλέτη όταν ακυρώνεται η ίδια η εκτέλεση ύστερα από άσκηση ανακοπής· η επικαλούμενη αμετάκλητη ακύρωση του εκτελεστού τίτλου της διαταγής πληρωμής, μέσω των ανακοπών των άρθρων 632 και 633 του ΚΠολΔ, δεν αποτελεί και ακύρωση της εκτελέσεως, που πραγματοποιήθηκε με βάση τη διαταγή πληρωμής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΟλομΑΠ 5/2020 - Πλήρες κείμενο