Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

20 Ιουλ 2021

ΟλομΑΠ 2/2021: Ο καθορισμός τιμών μονάδος κατά την ΥΑ 81304/6083/6.12.1989 συνιστά θεμιτή υπεξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ.6 π.δ. 696/1974

Αμοιβή μηχανικού· νομοθετική εξουσιοδότηση· η διάταξη του άρθρου 3 παρ.6 π.δ. 696/1974, καθ’ ό μέρος επιτρέπει τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, τιμών μονάδων επί τη βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, συνιστά θεμιτή υπεξουσιοδότηση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΟλομΑΠ 2/2021 - Πλήρες κείμενο