Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

30 Ιουλ 2020

ΟλομΑΠ 2/2020: Αντισυνταγματικότητα ΚΥΑ που αυξάνουν το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής λόγω οικογενειακών βαρών μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους

Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής· οι κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 131 Ν. 419/1976 εκδιδόμενες ΚΥΑ, που καθορίζουν ή αυξάνουν το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής με βάση τα οριζόμενα στους σχετικούς εξουσιοδοτικούς νόμους κριτήρια και το διαγραφόμενο από τις σχετικές εξουσιοδοτικές ρυθμίσεις πλαίσιο, δεν είναι δυνατόν να διακρίνουν τους υπαλλήλους σε κατηγορίες που δεν προβλέπονται από τις εν λόγω διατάξεις, όπως είναι η διάκριση σε μονίμους που συνδέονται με το Δημόσιο με σχέση δημοσίου δικαίου και σε συμβασιούχους υπηρετούντες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και να αυξάνουν το επίδομα μόνο στους πρώτους αποκλείοντας από την αύξηση τους δεύτερους·  συνεπώς, οι προαναφερθείσες ΚΥΑ βρίσκονται έξω από τα όρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης (43 Συντ.) και κατά το μέρος που εξαιρούν από την αύξηση τους υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι ανίσχυρες.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΟλομΑΠ 2/2020 - Πλήρες κείμενο