Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

29 Ιουλ 2020

ΟλομΑΠ 1/2020: Απαγόρευση απαλλοτρίωσης περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Ασφαλιστική εκκαθάριση· κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της· η αναστολή καταλαμβάνει ανεξαιρέτως όλους τους δανειστές της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ακόμη και εκείνους που διαθέτουν εμπράγματη ασφάλεια· απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, έστω και βεβαρημένων με εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για το πέρας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης· ενεχυρίαση απαιτήσεων από επιταγές τρίτων. Αναίρεση· αντικατάσταση αιτιολογικού προσβαλλόμενης απόφασης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΟλομΑΠ 1/2020 - Πλήρες κείμενο