Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

24 Νοε 2021

Νομοσχέδιο Υπουργείου Υγείας για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: ««Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας». Με τις διατάξεις του άνω νομοσχεδίου επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας προμηθειών υγείας, μέσω της κατάργησης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και της σύστασης ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος προμηθειών υγείας μέσω της εισαγωγής ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο των προμηθειών υγείας.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.