Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

29 Ιουν 2020

Νομοσχέδιο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». Με το άνω νομοσχέδιο προωθείται η επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Παράλληλα, προσδιορίζονται ποιες δημόσιες υπηρεσίες διενεργούνται ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, συστήνεται Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του εν λόγω Υπουργείου, όπως και Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών. Περαιτέρω, ορίζεται ότι από τις 31.10.2020 το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας θα εκδίδεται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά, ενώ τέλος ρυθμίζονται θέματα που άπτονται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων και Θετών Γονέων.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.