Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

24 Μαΐ 2022

Νομοσχέδιο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». Σκοπός του άνω νόμου είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων, ήτοι η ηλεκτρονική επίδοση αυτών με στόχο την αποδέσμευση των αστυνομικών οργάνων από τη δια ζώσης διαδικασία επιδόσεων των εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης. Για το λόγο αυτό, τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθώς και το άρθρο 122 του ΚΠολΔ. Παράλληλα, προβαίνει στη ρύθμιση διαφόρων διατάξεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.