Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

8 Ιουλ 2020

Νομοσχέδιο Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Ακροπόλ

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις». Με το άνω νομοσχέδιο συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και στη συνέχεια ακολουθεί κατ΄ουσία το καταστατικό αυτού, όπου περιγράφονται μεταξύ άλλων οι σκοποί του, τα όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητες αυτών, η στελέχωση του προσωπικού του, οι πόροι του, καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του. Παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ιδίως όσον αφορά στο θέατρο, στη λυρική σκηνή, στον κινηματογράφο.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ