Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

14 Οκτ 2020

Νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών για τον νέο πτωχευτικό κώδικα

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας». Με το άνω νομοσχέδιο εισάγεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πτωχευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα καταργείται ο Ν. 3588/2007 που ενσωμάτωνε τον ισχύοντα πτωχευτικό κώδικα. Παράλληλα οι ρυθμίσεις που προβλέπονται με το παρόντα νόμο είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις της Οδηγίας 1023/2019 «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα). Ως έναρξη ισχύος του άνω νόμου ορίζεται η 01.01.2021.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.