Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

27 Σεπ 2023

Νομοσχέδιο Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης και της οργάνωσης των Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού προς διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας τους, η εξασφάλιση της φροντίδας των ζώων συντροφιάς και της εφαρμογής των επιμέρους νομικών διατάξεων μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, καθώς και η διευκόλυνση της κατασκευής και αναβάθμισης λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.