Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

15 Ιαν 2020

Νομοσχέδιο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Επίδομα γέννησης

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις». Με το άνω νομοσχέδιο, θεσπίζεται επίδομα γέννησης από 1.1.2020 για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, το οποίο χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες στο άνω νομοσχέδιο προϋποθέσεις. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι το ισοδύναμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000€. Αφορά δε παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, εφόσον η μητέρα τους ή υπό προϋποθέσεις ο πατέρας τους ή το έτερο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλειά τους διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει την ιδιότητα των κατηγοριών των δικαιούχων όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 7 του άνω νομοσχεδίου. Περαιτέρω με το άνω νομοσχέδιο, τροποποιείται το άρθρο 4 του Ν. 4611/2019 που αφορά στη ρύθμιση των οφειλών, δυνάμει του οποίου όσοι οφειλέτες υπάγονται στη ρύθμιση, έχουν έκπτωση πλέον και στα πρόσθετα τέλη, ενώ παράλληλα προτείνεται η διαγραφή από το ΚΕΑΟ ανείσπρακτων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ για ποσά πολύ μικρού ύψους.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.