Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

9 Ιουλ 2024

Νομοσχέδιο Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις». Σκοπός του παρόντος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου γύρω από την εμπράγματη ασφάλεια του ενεχύρου, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα βάσει των ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα της παροχής πίστωσης και χρηματοδότησης μέσω της παροχής εξασφαλίσεων σε κινητά, απαιτήσεις και άλλα δικαιώματα. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η προαγωγή του κράτους δικαίου, μέσω της συμμετοχής των δικαστών στις διαδικασίες επιλογής της ηγεσίας του δικαστικού σώματος σε όλους τους βαθμούς ιεραρχίας, ακόμα και στους ανώτατους και η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος Νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.