Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

22 Ιουν 2020

Νομοσχέδιο Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης». Με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πρώτο τμήμα ενσωματώνονται σε ενιαίο κείμενο, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις που ισχύουν για την εκδίκαση των διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το δεύτερο τμήμα θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, ενώ με το τρίτο τμήμα επέρχονται αλλαγές στον κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τέλος με το άνω νομοσχέδιο προβλέπονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.