Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

13 Μαΐ 2022

Νομοσχέδιο Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις». Σκοπός του άνω νόμου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας καταγραφής των νομικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών, η πρόβλεψη διατάξεων για δικαιώματα εγγραπτέα στον Κτηματολογικό Κανονισμό που δεν καταχωρίζονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η θέσπιση διατάξεων για την προσωρινή στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω. Περαιτέρω, με το άνω νομοσχέδιο τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 2664/1998 όσον αφορά στην καταχώριση των αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.