Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

23 Φεβ 2021

Νομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές». Με το πρώτο μέρος του άνω νομοσχεδίου αναδιαμορφώνεται πλήρως το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Έτσι, περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαδικασία ανάθεσης και τη διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, τη διακυβέρνηση και την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Στο δεύτερο μέρος του άνω νομοσχεδίου προβλέπεται ο χειρισμός των θεμάτων των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, ενώ το τρίτο μέρος αυτού αφορά λοιπές διατάξεις για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την οργάνωση και λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τις υποδομές εν γένει.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.