Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

12 Ιαν 2022

Νομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή -Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». Το άνω νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού, τροποποιώντας τον σχετικό νόμο 3959/2011, ενώ παράλληλα ενσωματώνει  την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με την οποία παρέχονται αρμοδιότητες στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.