Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

14 Φεβ 2020

Νομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Εμπορικά σήματα

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις». Με το άνω νομοσχέδιο, ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων καθώς και η Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατ’ ουσία, με την ψήφιση του άνω νόμου αναδιαμορφώνεται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο των εμπορικών ημεδαπών και αλλοδαπών σημάτων και καταργούνται στην πλειονότητά τους οι σχετικές διατάξεις του τρίτου μέρους του Ν. 4072/2012.

Ολόκληρο το κείμενο του κατατεθέντος νομοσχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ.