Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

29 Μαΐ 2023

ΜΠρΞανθ 50/2023: Για την έκδοση διαταγής πληρωμής απαιτείται η έγγραφη απόδειξη της νομιμοποίησης της αιτούσας ΕΔΑΔΠ

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής· προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής· ενεργητική νομιμοποίηση· ενεργητικά νομιμοποιείται για την υποβολή της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής ο ισχυριζόμενος ότι είναι δικαιούχος της απαίτησης, ο οποίος, εάν έχει χωρήσει μεταβολή στα υποκείμενα της ουσιαστικής έννομης σχέσης, πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του ότι έχει χωρήσει διαδοχή ή άλλη μεταβολή και να αποδείξει με έγγραφα ότι συνέτρεξε η διαδοχή ή η μεταβολή, που τον νομιμοποιεί ενεργητικά στην άσκηση της αίτησης, αν και δεν ήταν αρχικά, πριν από το χρόνο άσκησης της αίτησης, φορέας της ουσιαστικής έννομης σχέσης· νομιμοποίηση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις· σε περίπτωση μη προσκομιδής (ούτε επίκλησης στην αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ούτε αναφοράς στη διαταγή πληρωμής καθ' εαυτή) σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύεται η νομιμοποίησή της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως μη δικαιούχου διαδίκου για την υποβολή της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής ελλείπει η απαιτούμενη για την έκδοση διαταγής πληρωμής διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης αυτής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΞανθ 50/2023 - Πλήρες κείμενο