Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

16 Μαρ 2023

ΜΠρΘεσ 670/2023: Νομιμοποίηση οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για την εκπροσώπηση αλλοδαπών δημιουργών

Συγγενικά δικαιώματα· δικαίωμα εύλογης αμοιβής· για τη δικονομική πληρότητα της αίτησης και την ενεργητική νομιμοποίηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, αναφορικά µε την εκπροσώπηση των αλλοδαπών δημιουργών, αρκεί η έγγραφη (µε το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο) δήλωση να αναφέρεται στους δειγματοληπτικώς εκτιθέμενους αλλοδαπούς δημιουργούς και τα έργα τους και οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της αλλοδαπής, µε τους οποίους έχουν συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας, δίχως να απαιτείται η εξαντλητική αναφορά των αλλοδαπών φορέων και των έργων που διαχειρίζονται οι ελληνικοί οργανισμοί ούτε των σχετικών συβάσεων αμοιβαιότητας· το Δικαστήριο δικάζει μεν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η υπόθεση όμως δεν αφορά σε ασφαλιστικό μέτρο που σκοπεί στην εξασφάλιση ή τη διατήρηση δικαιώματος ή τη ρύθμιση κατάστασης, αλλά ρυθμιστικό μέτρο που σκοπεί στην ταχεία και προσωρινή επίλυση της διαφοράς και εκδικάζεται, κατά νομοθετική παραπομπή, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς να απαιτείται επίκληση και απόδειξη επείγουσας περίπτωσης ή αποτροπής επικείμενου κινδύνου για τον προσωρινό προσδιορισμό της εύλογης αμοιβής· νόμιμο το αίτημα προσωρινή επιδίκαση της εύλογης αμοιβής για χρήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πριν από την άσκηση της αίτησης· εφόσον η αιτούμενη επιδίκαση δεν υπερβαίνει το μισό της πιθανολογούμενης απαίτησης δεν προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, που απαγορεύει την ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΘεσ 670/2023 - Πλήρες κείμενο