Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

29 Μαρ 2023

ΜΠρΘεσ 3065/2023: Αναβολή συζήτησης κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ

Εκκρεμοδικία· προϋποθέσεις εκκρεμοδικίας· ένσταση εκκρεμοδικίας· όταν το αντικείμενο της μιας δίκης αποτελεί προδικαστικό ζήτημα της άλλης δίκης, δεν υπάρχει ταυτότητα αιτήματος· συνεπώς όταν σε μία εκκρεμή δίκη, πρόκειται να κριθεί παρεμπιπτόντως ουσιαστικό δικαίωμα που αποτελεί το κύριο αντικείμενο μιας άλλης εκκρεμούς δίκης η ένσταση εκκρεμοδικίας δεν μπορεί να ευσταθήσει· αναβολή συζήτησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 249 ΚΠολΔ· εκεί που δεν τυγχάνει εφαρμογής η ένσταση της εκκρεμοδικίας, εναπόκειται στην κυριαρχική εξουσία του Δικαστηρίου να διατάξει την αναβολή της δίκης (ακριβέστερα την αναστολή της) ή να προχωρήσει στην περαιτέρω έρευνα της διαφοράς, όταν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή εν μέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη μιας δικαιοπραξίας, η οποία αποτελεί αντικείμενο άλλης δίκης, που εκκρεμεί ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού Δικαστηρίου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΘεσ 3065/2023 - Πλήρες κείμενο