Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

2 Οκτ 2023

ΜΠρΘεσ 239/2023: Η παράλειψη προσκομιδής ενημερωτικού εντύπου για τη διαμεσολάβηση δεν επιφέρει απαράδεκτο της συζήτησης εάν έχει διενεργηθεί ΥΑΣ

Αγωγή για την απόδοση καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού. Η παράλειψη προσκόμισης ενημερωτικού εντύπου για τη δυνατότητα υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση δεν επιφέρει απαράδεκτο της συζήτησης εάν έχει διενεργηθεί ΥΑΣ. Ακυρότητα σύμβασης πίστωσης λόγω υπολογισμού των τόκων επί έτους 360 ημερών· αόριστα προβάλλεται η ένσταση εφόσον δεν εξειδικεύονται τα κονδύλια που χρεώθηκαν παράνομα. Καταχρηστικοί Γ.Ο.Σ. και καταχρηστική συμπεριφορά της Τράπεζας· μόνη η κατάρτιση σύμβασης ενεχύρασης και μεταβίβασης μισθωμάτων δεν καθιστά καταχρηστική τη συμπεριφορά της ενάγουσας τράπεζας· δεν είναι καταχρηστικός ο όρος περί σιωπηρής αναγνώρισης του υπολοίπου σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αμφισβήτησης αυτού από τον εναγόμενο. Αόριστα προβάλλεται η ακυρότητα Γ.Ο.Σ, εφόσον δεν εξειδικεύεται η διατάραξη της έννομης θέσης του εναγομένου από την εφαρμογή του όρου αυτού.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΘεσ 239/2023 - Πλήρες κείμενο