Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

17 Μαρ 2023

ΜΠρΘεσ 1446/2022: Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω υποβολής αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών· συνέπειες υποβολής αίτησης ενώπιον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους· από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη· η αναστολή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης)· η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης· αναστολή επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΘεσ 1446/2022 - Πλήρες κείμενο