Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Νοε 2022

ΜΠρΘεσ 1046/2022: Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας

Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας· ο εργοδότης ασκώντας το εκπορευόμενο από τη διάταξη του άρθρου 652 του ΑΚ διευθυντικό του δικαίωμα έχει την εξουσία να προσδιορίσει το περιεχόμενο της υποχρέωσης του μισθωτού για παροχή εργασίας καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή σύμβαση· σε περίπτωση που η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας δεν είναι αντίθετη προς το νόμο και τους όρους της συμβάσεως και γίνεται κατ' ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, ο μισθωτός προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ· δικαιώματα μισθωτού.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΘεσ 1046/2022 - Πλήρες κείμενο