Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

15 Μαΐ 2024

ΜΠρΠειρ 359/2024: Συνέπειες παράλειψης προσάρτησης φωτογραφιών του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου στην αναγγελία του πλειστηριασμού στο σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Ανακοπή κατά ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτου. Κρίση για το παραδεκτό και νόμω βάσιμο λόγων ακύρωσης αυτού. Η παράλειψη προσάρτησης φωτογραφιών του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται στην αναγγελία του πλειστηριασμού στο σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. συναρτάται με την επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης. Από τα άρθρα 1010 και 220 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η ανακοπή για ακύρωση πλειστηριασμού ακινήτου, για να είναι τυπικά παραδεκτή, πρέπει να εγγράφεται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κατάθεσή της στο βιβλίο διεκδικήσεων της περιφέρειας, όπου βρίσκεται το ακίνητο, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους επιδιώκεται η ακύρωση αυτή.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΠειρ 359/2024, σε: ΕπΑκ 2/2024