Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

10 Ιουλ 2024

ΜΠρΠειρ 1409/2024: Συγκοινοποιούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα ειδικού διάδοχου για τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ

Τιτλοποίηση απαιτήσεων· κοινοποίηση επιταγής προς εκτέλεση και συγκοινοποίηση νομιμοποιητικών εγγράφων του ειδικού διάδοχου, προκειμένου αυτός να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση κατ’ άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ· παράλειψη συγκοινοποίησης στον ανακόπτοντα, αποσπάσματος από τον κατάλογο της μεταβιβαζόμενης απαίτησης, συνοδεύοντος τροποποιητική σύμβαση πώλησης, αλλά και προγενέστερων Συμβάσεων δυνάμει των οποίων, τροποποιήθηκε το παράρτημα της σύμβασης εκχώρησης· από τα συγκοινοποιούμενα με την προσβαλλόμενη επιταγή έγγραφα δεν αποδεικνύεται η αλληλουχία των μεταβιβάσεων της απαίτησης και η διαδρομή των μεταβολών στις συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης και κατά λογική συνέχεια, η απόκτηση αυτής από την Τράπεζα της οποίας τις απαιτήσεις διαχειρίζεται η καθ’ ης εταιρεία διαχείρισης· ακύρωση εκτέλεσης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΠειρ 1409/2024 - Πλήρες κείμενο