Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

7 Απρ 2021

ΜΠρΛαμ 60/2021: Ανεπίτρεπτο διεξαγωγής δίκης από εκούσιο αντιπρόσωπο

Συνέπεια του ανεπίτρεπτου τη διεξαγωγής της δίκης από εκούσιο αντιπρόσωπο είναι το απαράδεκτο των διαδικαστικών πράξεων που αυτός ενήργησε, έστω και με πληρεξούσιο δικηγόρο, το οποίο ανάγεται στις διαδικαστικές προϋποθέσεις και εξετάζεται από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Διαζευκτική και επικουρική αναγωγή· επί διαζευκτικής ή επικουρικής εναγωγής περισσότερων προσώπων η αγωγή είναι απαράδεκτη και συνεπώς απορριπτέα, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση της διαζευκτικής εναγωγής λόγω της ακυρότητας του δικογράφου που δημιουργείται από την πλήρη αοριστία της αγωγής ως προς το πρόσωπο του διαδίκου, στη δε δεύτερη περίπτωση της επικουρικής εναγωγής , λόγω άσκησης της αγωγής υπό την αίρεση της απόρριψης αυτής ως προς τον ένα εναγόμενο.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΛαμ 60/2021 - Πλήρες κείμενο