Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

22 Φεβ 2021

ΜΠρΛαμ 28/2021: Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων με την οποία διατάσσεται εγγραφή προσημειώσεως με βάση διαταγή πληρωμής

Εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης με τίτλο διαταγή πληρωμής με βάση γραμμάτιο σε διαταγή· διακοπή της παραγραφής με την επίδοση της διαταγής· επιμήκυνση του χρόνου της παραγραφής  σε εικοσαετή για κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό· η επιμήκυνση της βραχυχρόνιας, εκ του τίτλου (προκειμένου για διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε με βάση γραμμάτιο σε διαταγή τριετία από τη λήξη του), παραγραφής σε εικοσαετή επέρχεται από την τελεσιδικία της διαταγής, η οποία (τελεσιδικία) υπάρχει και όταν μετά την δεύτερη κοινοποίηση της διαταγής δεν ασκήθηκε από τον οφειλέτη ανακοπή εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών κατ’ άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων με την οποία διατάχθηκε εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης με βάση διαταγή πληρωμής εκ γραμματίου σε διαταγή, λόγω παρέλευσης διαστήματος μακροτέρου της εικοσαετίας από τη λήξη της προβλεπομένης από το άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολΔ προθεσμίας.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΛαμ 28/2021 - Πλήρες κείμενο