Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Ιουν 2022

ΜΠρΛαμ 234/2022: Απαγόρευση ικανοποίησης δικαιώματος για λήψη ασφαλιστικού μέτρου προσωρινής ρύθμισης κατάστασης

Ασφαλιστικά μέτρα· προσωρινή ρύθμιση κατάστασης· απαγόρευση ικανοποίησης δικαιώματος· απόκλιση από τον δεσμευτικό κανόνα της παραγράφου 4 του άρθρου 692 του ΚΠολΔ μπορεί να γίνει δεκτή μόνο σε ακραίες περιπτώσεις όταν η άρνηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων δημιουργεί στον αιτούντα αφόρητες συνέπειες, που δεν επιδέχονται  υποκατάστατες λύσεις και οι οποίες, συγκρινόμενες με τις συνέπειες που προκαλούνται στον αντίδικο του από τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων, είναι αντικειμενικά πολύ βαρύτερες, ενόψει και του πιθανολογούμενου αποτελέσματος της κύριας δίκης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΛαμ 234/2022 - Πλήρες κείμενο