Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Ιουν 2023

ΜΠρΛαμ 208/2023: Αγωγή ακύρωσης συμφώνου συμβίωσης λόγω εικονικότητας

Σύμφωνο συμβίωσης· ακυρότητα· εικονικότητα· η εικονικότητα του συμφώνου συνεπάγεται ακυρότητα· η ακυρότητα κηρύσσεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση· τη δε αγωγή ασκεί, εκτός από τα μέρη, και όποιος προβάλλει έννομο συμφέρον οικογενειακής φύσης, καθώς και ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως, αν το σύμφωνο αντίκειται στη δημόσια τάξη. Μηνύματα sms ως αποδεικτικά μέσα· δεν λαμβάνονται υπόψη οι φωτογραφικές απεικονίσεων γραπτών μηνυμάτων, που προσκομίζονται μεν από τους διαδίκους, αλλά αφορούν συνομιλίες αυτών με τρίτα πρόσωπα, και όχι συνομιλίες μεταξύ τους, στο πλαίσιο της δικαστικής μεταξύ τους ένδικης διένεξης, καθώς θεωρούνται παράνομα αποδεικτικά μέσα, προσβάλλοντα τα δικαιώματα της ελεύθερης επικοινωνίας και του απορρήτου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΛαμ 208/2023 - Πλήρες κείμενο