Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

16 Νοε 2023

ΜΠρΚαβ 533/2023: Στοιχεία ορισμένου αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής σε περίπτωση περιορισμού της απαίτησης

Διαταγή πληρωμής· προϋποθέσεις έκδοσης· ο περιορισμός του αιτήματος, όταν τούτο συντίθεται από περισσότερα κεφάλαια ή κονδύλια, όπως σε περίπτωση απαίτησης από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού ή από σύμβαση δανείου, είναι παραδεκτός μόνο όταν διευκρινίζεται σε ποια κονδύλια αφορά ή όταν περιορίζεται αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήματος και επέρχεται με τον τρόπο αυτόν αντίστοιχη μείωση όλων των κονδυλίων· διαφορετικά, προκαλείται αοριστία, που εμποδίζει τη συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί προς δικαστική κρίση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΚαβ 533/2023 - Πλήρες κείμενο