Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

3 Αυγ 2022

ΜΠρΧιου 206/2022: Νομιμοποίηση άσκησης ανακοπής ακύρωσης της έκθεσης ελεύθερης εκποίησης και κατακύρωσης ακινήτου

Ελεύθερη εκποίηση κατασχεθέντος ακινήτου· προσβολή της έκθεσης εκποίησης και κατακύρωσης του κατασχεθέντος ακινήτου με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής του 933 ΚΠολΔ, σε περίπτωση που υπεισέλθουν αταξίες κατά τη διενέργεια της ελεύθερης εκποίησης ή στα επόμενα στάδια αυτής· νομιμοποίηση για άσκηση ανακοπής· έννομο συμφέρον· το έννομο συμφέρον δεν μπορεί να ιδρύσει ενεργητική νομιμοποίηση εκεί που νομοθετικά αυτή αποκλείεται· στερείται ενεργητικής νομιμοποίησης προς άσκηση   ανακοπής του άρθρου ο υπερθεματιστής (εκτός αν επισπεύδεται σε βάρος του αναπλειστηριασμός λόγω  μη  καταβολής  του  πλειστηριάσματος), ο  υπομισθωτής  κατά  της εκτέλεσης που επισπεύδεται για  την αποβολή  του  από  το  μίσθιο  ή  κατά της  κατακυρωτικής έκθεσης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΧίου 206/2022 - Πλήρες κείμενο