Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

10 Ιουν 2021

ΜΠρΧαν 68/2021: Καταχρηστικότητα ΓΟΣ περί υπολογισμού του τόκου με βάση το έτος των 360 ημερών

Προστασία καταναλωτών· καταναλωτής, έννοια· στην προστασία του Ν. 2251/1994 υπάγονται και οι τραπεζικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες, όπως η χορήγηση δανείων και πιστώσεων για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών ή επιχειρηματικών αναγκών, χωρίς να αποκλείεται όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ μετά την υποβολή σχετικής ένστασης από την τράπεζα, όταν ο δανειολήπτης δεν υφίσταται έλλειμμα αυτοπροστασίας, διότι διαθέτει εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος συναλλαγών ή έχει τέτοια επιφάνεια και οργανωτική δομή ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται ισότιμα τους όρους της δανειακής του σύμβασης· Γενικοί Όροι Συναλλαγών· καταχρηστικότητα· ο όρος περί υπολογισμού του τόκου με βάση το έτος των 360 ημερών είναι καταχρηστικός καθώς προσκρούει στην αρχή της διαφάνειας. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής· ανεκκαθάριστο απαίτησης· βάρος απόδειξης· σώρευση με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΧαν 68/2021 - Πλήρες κείμενο