Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

21 Μαϊ 2020

ΜΠρΑθ 533/2020: Για το παραδεκτό της αγωγής αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου απαιτείται η προηγούμενη υποβολή έγγραφης αίτησης αποζημίωσης

Αγωγή αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου· προϋποθέσεις παραδεκτού· υποχρεωτική εξώδικη προδικασία· υποχρέωση προηγούμενης υποβολής από τον παθόντα έγγραφης αίτησης αποζημίωσης στο Επικουρικό Κεφάλαιο· η ανωτέρω προπαρασκευαστική διαδικασία διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου· δεν αποτελεί δε ανεπίτρεπτη παρέκκλιση από το άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 533/2020 - Πλήρες κείμενο