Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

13 Σεπ 2023

ΜΠρΑθ 4889/2023: Νομιμοποίηση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ως μη δικαιούχων διαδίκων

Τιτλοποίηση απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003· εξαιρετική νομιμοποίηση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ως μη δικαιούχων διαδίκων κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015· ενιαία εφαρμογή του άρθρου 2 ν. 4354/2015, τόσο στις περιπτώσεις που η διαχείριση των απαιτήσεων έχει αναληφθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του ν. 3156/2003, όσο και όταν έχει αναληφθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015· ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων· συστατικός τύπος συμβάσεων· μη αναφορά στη σύμβαση διαχείρισης των προς διαχείριση απαιτήσεων και του τυχόν σταδίου μη εξυπηρέτησης κάθε απαίτησης· έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης ΑΕΔΑΔΠ για την έκδοση διαταγής πληρωμής και τη συνακόλουθη επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης· αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 4889/2023 - Πλήρες κείμενο