Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

25 Μαΐ 2023

ΜΠρΑθ 3835/2023: Η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου υπερχρεωμένου οφειλέτη την τριετία πριν την υποβολή της αίτησης δεν αποτελεί απόδειξη της δολιότητάς του

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα· προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010· έλλειψη δόλου οφειλέτη· η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης δεν απόδειξη και μάλιστα κατά αμάχητο τεκμήριο, της δολιότητας αυτού· δεν συνδέεται πάντοτε με τη μόνιμη αδυναμία πληρωμών του οφειλέτη και δεν μπορεί χωρίς άλλο, να στηρίξει ένσταση δολιότητας, αλλά θα πρέπει να ερευνώνται και άλλοι παράγοντες, όπως η άμεση ή έμμεση επίδραση και συμβολή της εκποιήσεως στην περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία, η πρόθεσή του να προκαλέσει την έλλειψη ρευστότητας, οι λόγοι που ώθησαν τον οφειλέτη στην ενέργεια της εκποιήσεως, η αξία του ακινήτου σε σχέση με το ύψος των χρεών, το ρευστοποιήσιμο ή μη του περιουσιακού στοιχείου, η χαριστική ή μη μεταβίβαση και η διάθεση του προϊόντος της εκποιήσεως, η ύπαρξη άλλων αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων που δεν μεταβιβάσθηκαν και μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των χρεών, ο χρόνος που έλαβε χώρα η μεταβίβαση, ιδίως σε σχέση με τη δυνατότητα εντάξεως του οφειλέτη στο νόμο και την εξυπηρέτηση ή μη κατά το χρονικό αυτό σημείο των χρεών κλπ.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 3835/2023 - Πλήρες κείμενο, σχόλιο: Μ. Κούβαρης