Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Φεβ 2024

ΜΠρΑθ 362/2024: Καταχρηστικότητα κατάσχεσης ακινήτου αξίας δυσανάλογα μεγάλης σε σχέση με την απαίτηση

Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ· η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ· αρχή αναλογικότητας· αξία ακινήτου τουλάχιστον εξαπλάσια του ποσού της κατάσχεσης· η καθ’ ης η ανακοπή δεν εξέθεσε με τις προτάσεις της ότι υπάρχει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία της ανακόπτουσας με αξία εγγύτερη στην αξία της απαίτησης της καθ’ ης η ανακοπή, ώστε να παρέχεται στην τελευταία η δυνατότητα επιλογής ως προς το περιουσιακό αντικείμενο που θα μπορούσε να επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση, με αποτέλεσμα η ανακοπτόμενη κατάσχεση να τυγχάνει καταχρηστική· πολύ περισσότερο, δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη άλλων δανειστών της ανακόπτουσας· προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού και υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας. Η επτάμηνη προθεσμία του άρθρου 954 παρ. 2 εδ. ε' ΚΠολΔ, που πρέπει να διατρέξει από την περάτωση της κατάσχεσης έως και τη διενέργεια του αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δεν αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου και συνεπώς για τον υπολογισμό του επτάμηνου πρέπει να συνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 362/2024 - Πλήρες κείμενο