Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

22 Μαρ 2023

ΜΠρΑθ 1630/2023: Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής

Διαταγή πληρωμής· προϋποθέσεις έκδοσης· η απλή επιστολή ενημέρωσης περί καταγγελίας και οριστικού κλεισίματος λογαριασμού εξυπηρέτησης σύμβασης καταναλωτικού δανείου δεν δύναται να εξομοιωθεί με καταγγελία· σε περίπτωση μη κοινοποίησης της καταγγελίας, αλλά επίδοσης γνωστοποίησης της καταγγελίας με απλή επιστολή ενημέρωσης, φέρουσα ημεροχρονολογία μεταγενέστερη από τη συντέλεση της καταγγελίας δεν παράγονται τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης δανείου και δεν καθίσταται η απαίτηση ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 1630/2023 - Πλήρες κείμενο