Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

30 Σεπ 2022

ΜΠρΑθ 1113/2022: Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων άρχεται από την κατάθεση της κλήσης στο δικαστήριο παραπομπής

Ανακοπή ΚΕΔΕ· προθεσμία άσκησης ανακοπής του άρθρου 73§1 του ΚΕΔΕ· εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία· σε περίπτωση που η υπόθεση εισήχθη προς συζήτηση με κάποια ειδική διαδικασία, το άρθρο 591§6 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται, αλλά η υπόθεση παραπέμπεται για συζήτηση με μη οριστική απόφαση σε άλλη συνεδρίαση ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, προκειμένου να εκδικασθεί κατά την τακτική διαδικασία· στην περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικής απόφασης λόγω μη εισαγωγής της υπόθεσης κατά την προσήκουσα διαδικασία, η υπόθεση επανέρχεται με κλήση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και η προθεσμία των ενενήντα ή εκατό είκοσι ημερών για την κατάθεση προτάσεων άρχεται από την κατάθεση της κλήσης για τον προσδιορισμό της δικασίμου στο δικαστήριο της παραπομπής και όχι από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της κλήσης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΠρΑθ 1113/2022 - Πλήρες κείμενο