Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

3 Φεβ 2023

MΕφΘεσ 41/2022: Η νόμιμη επίδοση της διαταγής πληρωμής στον πρωτοφειλέτη δεν αποτελεί προαπαιτούμενο της εγκυρότητας της εκτέλεσης σε βάρος του εγγυητή

Αναστολή εκτέλεσης κατ’ άρθρο 937 ΚΠολΔ. Δεν αποτελεί προαπαιτούμενο της εγκυρότητας της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος των εγγυητών, η νόμιμη επίδοση της διαταγής πληρωμής προς την πρωτοφειλέτρια· δεν επιφέρει αυτοδίκαιη ανατροπή της διαταγής πληρωμής η επίδοση εσφαλμένου αντιγράφου αυτής. Ακυρότητα πράξης εκτέλεσης ως καταχρηστικής· αόριστος ο λόγος ανακοπής, καθόσον δεν προσδιορίζεται το αντικείμενο της κατάσχεσης στο οποίο πρέπει να περιοριστεί αυτή, η αξία αυτού και κατ' ακολουθία το πλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί από την εκποίηση του καθώς και το σύνολο των απαιτήσεων και τα έξοδα εκτέλεσης που πρέπει να καλυφθούν από αυτό. Η μη αναφορά των διευθύνσεων κατοικίας και του ΑΦΜ των μαρτύρων που συνέπραξαν κατά την κατάσχεση δεν επιφέρει ακυρότητα, ούτε με τη συνδρομή δικονομικής βλάβης. Βέβαιο και εκκαθαρισμένο απαίτησης από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. Απορρίπτει αίτηση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΘεσ 41/2022 - Πλήρες κείμενο