Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Ιουν 2023

ΜΕφΘεσ 158/2022: Στην προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 3869/2010 αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη δεν εμπίπτει η έκδοση διαταγής πληρωμής

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Αναγκαίο περιεχόμενο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής· με την ανακοπή δεν ελέγχεται τυχόν αοριστία της αίτησης παρά μόνο το κύρος του τίτλου. Ασάφεια ως προς τις προμήθειες που χρεώθηκαν στον οφειλέτη· αόριστος ο λόγος ανακοπής εάν δεν γίνει επίκληση συγκεκριμένων ποσών που αμφισβητούνται. Η αναστολή διώξεων δυνάμει του άρθρου 4 ν. 3869/2010 δεν καταλαμβάνει την έκδοση διαταγής πληρωμής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΘεσ 158/2022 - Πλήρες κείμενο