Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Μαρ 2020

ΜΕφΠειρ 169/2020: Ικανότητα δικαστικής παράστασης εταιρείας υπό εκκαθάριση

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου· προϋποθέσεις έκδοσης· περιεχόμενο· δυστροπία, έννοια· δυστροπία δεν υπάρχει αν ο μισθωτής ισχυριστεί και αποδείξει (με ανακοπή) ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εύλογη αιτία, δηλαδή σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη. Ικανότητα δικαστικής παράστασης εταιρείας υπό εκκαθάριση· η λύση της εταιρείας και η υπαγωγή της αυτοδικαίως στο στάδιο της εκκαθάρισης δεν επιφέρει μεταβολή στην ικανότητα δικαστικής παράστασης αυτής, που ταυτίζεται με την δικαιοπρακτική ικανότητα του (νομικού) προσώπου, λογίζεται δε αυτή υφιστάμενη για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, εξακολουθώντας έτσι να είναι υποκείμενο της έννομης σχέσης της συνεχιζόμενης δίκης· η εταιρεία εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΠειρ 169/2020 - Πλήρες κείμενο