Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Μαρ 2020

ΜΕφΠειρ 163/2020: Ως προς την έκταση του δεδικασμένου, σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ αιτιολογιών δικαστικής απόφασης και διατακτικού, υπερισχύει το διατακτικό

Δεδικασμένο· για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών ορίων του δεδικασμένου, σε περίπτωση απορρίψεως της εφέσεως κατ’ ουσίαν, λαμβάνεται υπόψη τόσο η πρωτόδικη, όσο και η κατ’ έφεση απόφαση· σε περίπτωση που υφίσταται αντίφαση μεταξύ των αιτιολογιών της δικαστικής απόφασης και του διατακτικού αυτής, υπερισχύει το διατακτικό, εκτός, εάν υπάρχει περίπτωση διόρθωσης του διατακτικού. Διόρθωση δικαστικής απόφασης· το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση είναι αρμόδιο για τη διόρθωσή της, μάλιστα, αυτή μπορεί να γίνει και μετά την απόρριψη του ένδικου μέσου εναντίον της και τη μη εξαφάνισή της, οπότε κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, αυτή (πρωτόδικη απόφαση) εξακολουθεί να διατηρεί τη νομική της ύπαρξη, όπως και προηγουμένως.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΠειρ 163/2020 - Πλήρες κείμενο