Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

12 Νοε 2019

ΜΕφΝαυπλ 343/2019: Καταχρηστικός ο ΓΟΣ περί υπολογισμού του τόκου με βάση το έτος των 360 ημερών

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής· βάρος απόδειξης· Γενικοί Όροι Συναλλαγών· καταχρηστικότητα· ο όρος περί υπολογισμού του τόκου με βάση το έτος των 360 ημερών προσκρούει στην αρχή της διαφάνειας, που επιτάσσει το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994· ακύρωση διαταγής πληρωμής στο σύνολό της και κατά το άκυρο μόνο μέρος της, καθώς καθίσταται αδύνατος ο διαχωρισμός των επιμέρους παρανόμως υπολογισθέντων ποσών και η μερική ως προς το ποσό αυτό ακύρωση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής· δεν δύναται να διαταχθεί διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης καθώς θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη εκ των υστέρων αναδρομική αναπλήρωση της διαπιστούμενης έλλειψης των προϋποθέσεων έκδοσης διαταγής πληρωμής και δη με αποδεικτικό μέσο το οποίο δεν είναι πρόσφορο για την έκδοση αυτής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΝαυπλ 343/2019 - Πλήρες κείμενο