Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

10 Μαρ 2023

ΜΕφΛαρ 528/2022: Η φωτογραφία τηλεφωνικού μηνύματος από κινητό τηλέφωνο αποτυπώνει συνομιλία που λήφθηκε χωρίς συναίνεση θεωρείται απαράδεκτο αποδεικτικό μέσο

Αδικαιολόγητος πλουτισμός·  αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι επιβοηθητικής φύσεως και μπορεί να ασκηθεί μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία, εκτός αν θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία και υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση (επικουρικώς), της απορρίψεως της κυρίας βάσεως της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία· αν η βάση της αγωγής αυτής σωρεύεται, κατά δικονομική επικουρικότητα (άρθρο), δηλαδή υπό την αίρεση της απορρίψεως της κυρίας βάσεως της αγωγής από τη σύμβαση, πρέπει να γίνει επίκληση της ακυρότητας της συμβάσεως ή της ανατροπής των αποτελεσμάτων της. Η φωτογραφία τηλεφωνικού μηνύματος από κινητό τηλέφωνο, που αποτυπώνει συνομιλία που λήφθηκε χωρίς  συναίνεση, θεωρείται απαράδεκτο αποδεικτικό μέσο, αφού αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισμό της συνταγματικά προστατευόμενης ελεύθερης άσκησης της επικοινωνίας.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΛαρ 528/2022 - Πλήρες κείμενο