Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

2 Δεκ 2019

ΜΕφΛαμ 119/2019: Ακυρότητα συμβάσεως τραπεζικού δανείου λόγω έλλειψης συνείδησης δανειολήπτη εξαιτίας διανοητικής διαταραχής

Ακυρότητα δήλωσης βουλήσεως λόγω διανοητικής διαταραχής· για τη διαμόρφωση δικαιοπρακτικής βούλησης κατάρτισης δανειακής σύμβασης με τράπεζα, απαιτούνται πλήρεις νοητικές ικανότητες· η δήλωση βουλήσεως είναι άκυρη, αν κατά το χρόνο που έγινε, ο δηλών δεν είχε έλλογη κρίση που να επιτρέπει τον ελεύθερο προσδιορισμό της βούλησης με λογικούς υπολογισμούς και αδυνατεί να διαγνώσει το περιεχόμενο και την ουσία της δικαιοπραξίας που επιχειρεί και τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτή· ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΛαμ 119/2019 - Πλήρες κείμενο