Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

16 Μαρ 2023

ΜΕφΚερκ 14/2023: Εγκυρότητα ρήτρας επιλογής εφαρμοστέου δικαίου σε σύμβαση μερικής δέσμευσης (allotment)

Ξενοδοχειακές συμβάσεις· σύμβαση μερικής δέσμευσης (allotment)· εφαρμοστέο δίκαιο· ρήτρας επιλογής δικαίου (σύμβαση παραπομπής)· η εγκυρότητα κατά τύπο της σύναψης της ρήτρας επιλογής δικαίου ελέγχεται κατά το δίκαιο που θα εφαρμοστεί στη σύμβαση, η οποία και περιέχει τη ρήτρα επιλογής εφαρμοστέου δικαίου· ΓΟΣ· καταχρηστικότητα· όρος σύμβασης περί δυνατότητας αποδέσμευσης των μισθωμένων κλινών πριν την έναρξη της αντίστοιχης τουριστικής περιόδου. Έφεση· τόσο η έκταση του μέρους των κεφαλαίων της πρωτοβάθμιας απόφασης που αποτελεί αντικείμενο της δευτεροβάθμιας κρίσης όσο και τα υποτιθέμενα σφάλματα της απόφασης που θα ελεγχθούν από το εφετείο οριοθετούνται με πρωτοβουλία του εκκαλούντος με τους σχετικούς λόγους έφεσης και τους πρόσθετους λόγους αυτής, με την επιφύλαξη του άρθρ. 536 ΚΠολΔ, υπό το πρίσμα δε αυτό το Εφετείο δεν μπορεί να λάβει υπόψη του τυχόν σφάλμα της εκκαλουμένης που δεν αποτέλεσε κύριο ή πρόσθετο λόγο έφεσης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΚερκ 14/2023 - Πλήρες κείμενο