Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

17 Νοε 2023

ΜΕφΑθ 953/2023: Στοιχεία ορισμένου αγωγής νομικού προσώπου προς επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης· χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης· νομικά πρόσωπα· δικαιούχοι χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης δεν αποκλείεται να είναι και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου. Στοιχεία ορισμένου αγωγής· προκειμένου να κριθεί εάν και κατά πόσο επήλθε, συνεπεία της αδικοπραξίας, προσβολή της εμπορικής πίστης και επαγγελματικής υπόληψης του νομικού προσώπου, πρέπει στο δικόγραφο της αγωγής να αναφέρεται η επιχειρηματική και περιουσιακή κατάσταση του θιγομένου χωρίς την παρεμβολή της επιλήψιμης συμπεριφοράς και μετά την εκδήλωση αυτής, ώστε να προκύπτει η διαφορά και να δικαιολογείται η αιτούμενη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Τόκος επιδικίας· στην περίπτωση περιορισμού του αρχικά καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό οφείλονται τόκοι επιδικίας· χρονική αφετηρία για τον υπολογισμό των τόκων οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου πάντοτε και μόνο το χρονικό σημείο επίδοσης της αγωγής και όχι και η εξώδικη όχληση. Παραγραφή. Ο ΟΑΕΔ απολαύει των προνομίων του Δημοσίου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΕφΑθ 953/2023 - Πλήρες κείμενο