Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

29 Ιουν 2020

ΜΔΠρΑθ 5359/2020 (25ο Τμ.): Συνάφεια σε διαφορά περί την εκτέλεση & ταμειακή βεβαίωση δημοτικών εσόδων

Εφόσον οι ένδικες ταμειακές προσκλήσεις αφορούν σε οφειλές όμοιες, ως προς τη φύση τους, και με κοινή αιτία, που έχουν βεβαιωθεί στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας διοικητικής εκτελέσεως, άπασες οι προσβαλλόμενες είναι συναφείς, οπότε επιτρεπτώς σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο. Από τον συνδυασμό των άρθρων 1 ΚΕΔΕ, 224 ΚΔιοικΔ, 3 § 1 Ν. 505/1976, 61 §§ 1,4 Ν. 1416/1984 και 22 Ν.Δ. 318/1969, ερμηνευόμενων υπό το πρίσμα του, κατ’ άρθρο 20 § 1 του Συντάγματος, δικαιώματος προς παροχή έννομης προστασίας, συνάγεται ότι η άσκηση προσφυγής για την αμφισβήτηση δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, όπως και η προθεσμία προς άσκησή της, αναστέλλουν την εν στενή εννοία βεβαίωση των σχετικών οφειλών, που, επί δημοτικών εσόδων, λαμβάνει χώρα με τη σύνταξη τριπλότυπου αποδεικτικού παραλαβής των οικείων χρεών.

Πηγή: www.adjustice.gr

 

 

Σύνδεσμος

 
ΜΔΠρΑθ 5359/2020 (25ο Τμ.) - Πλήρες κείμενο