Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

18 Μαϊ 2020

ΚΥΑ 30340/15.05.2020: Εν μέρει προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας από 16.05.2020 έως και 31.5.2020

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό 30340/15.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Δικαιοσύνης – Εσωτερικών με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.». Με την άνω απόφαση παρατείνεται εκ νέου για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με τις περιγραφόμενες στην άνω απόφαση εξαιρέσεις που είχε αρχικά επιβληθεί με τις ΚΥΑ 17734/2020, 18176/2020, 21159/2020, 24403/2020 και 26804/2020 αντίστοιχα για το χρονικό διάστημα από 16.05.2020 έως και 31.05.2020. Περαιτέρω, επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, η εύρυθμη λειτουργία των εργασιών των οποίων καθορίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. Επιπλέον, αναστέλλεται από τις 15.05.2020 μέχρι και την 01.06.2020 η λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με τη φυσική μόνο παρουσία των σπουδαστών και διδασκόντων, ενώ ορίζεται ότι από τις 02.06.2020 επαναλειτουργεί πλήρως η ανωτέρω Σχολή και ταυτόχρονα προσδιορίζονται όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 - Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020