Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομοθεσία


 

23 Μαρ 2020

ΚΥΑ 20036/2020: Προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό 20036/22.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας - Εσωτερικών με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.». Με την άνω απόφαση επιβλήθηκε ως μέτρο πρόληψης κατά του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα 06:00 έως και 06.04.2020 και ώρα 06:00, εξαιρουμένων των ρητώς αναφερόμενων σ' αυτήν προσώπων. Από τον άνω περιορισμό εξαιρούνται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους, οι οποίοι, ωστόσο, οφείλουν να φέρουν μαζί τους το αντίστοιχο έντυπο βεβαίωσης, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Περαιτέρω, για το άνω χρονικό διάστημα απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ 20036 - Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19